Ostatní operace

Specializujeme se na sportovní ortopedii a traumatologii a vrozené i získané deformity v oblasti hlezna, nohy a kolenního kloubu. Zajišťujeme komplexní péči u pacientů s těmito potížemi. U indikovaných případů provádíme i miniinvazivní operace statických deformit v oblasti nohy. Samozřejmostí jsou otevřené operace pokrývající kompletní spektrum výkonů, včetně korekčních osteotomií v oblasti kolenního kloubu.

Co je to miniinvazivní operace?

Jedná se o moderní operační metodu, která je v ortopedii stále intenzivněji využívána. Při této technice se do kloubu a ke kosti proniká prostřednictvím drobných vpichů, kterými se zavádí drobné operační nástroje. Vpichy jsou velké zhruba 3 mm a obvykle jsou dva až tři, někdy i více. Jde tedy o perkutánní způsob ošetřování deformit kloubů a kostí. Výsledkem je minimální zásah do zdravých tkání, který má několik nesporných výhod pro pacienty:

 • nižší pooperační bolest,
 • otok končetiny,
 • kratší doba hospitalizace,
 • menší riziko infekce,
 • včasnější zátěž končetiny a navíc významný kosmetický efekt.

Operace probíhají ve většině případů v celkové anestezii pod kontrolou RTG zesilovače.

K příjmu je nutné mít:

 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • výsledky aktuálních předoperačních vyšetření zajištěných praktickým lékařem dle našich požadavků,
 • vyplněné souhlasy, které obdržíte v ambulanci při stanovení termínu operace (důkladně pročtěte, pokud nebudete něčemu rozumět, vysvětlíme vám vše v den vašeho přijetí),
 • doklad o vystavení pracovní neschopnosti, pokud vám byl vystaven,
 • léky, které pravidelně užíváte (musí být v originálním balení),
 • spreje, masti, dýchací přístroje a speciální pomůcky, které užíváte,
 • pokud jste diabetik, nezapomeňte na průkaz diabetika.
 • hygienické potřeby, župan, pyžamo, pevné přezůvky a berle (v případě operace dolní končetiny).

Doma prosím ponechte cennosti a šperky.

Přijetí na kliniku probíhá vždy jeden den před plánovaným výkonem z důvodů předoperační přípravy. Ve stanovený den se dostavíte na naši kliniku:

 • ve všední dny na ambulanci Ortopedické kliniky mezi 7.30 – 9.00 hodin
 • o víkendech a o svátcích na lůžkové oddělení 29B ve 2. nadzemním podlaží Ortopedické kliniky okolo 14.00 hodin.

Poté, co budete odesláni z ambulance k přijetí na oddělení, ujme se vás příjmová sestra, která s vámi sepíše veškerou dokumentaci, nutnou k Vaší hospitalizaci. Dále vás seznámí s oddělením a uloží na lůžko.

Lékař ověří vaši kompletní zdravotní dokumentaci a posoudí, zda jste dle předoperačních vyšetření schopen/a výkonu. Pokud bude vše v pořádku, lékař Vás po krátkém rozhovoru a nezbytném vyšetření přijme k hospitalizaci.

Berte prosím na vědomí, že bez kompletního a pečlivého předoperačního vyšetření a bez řádné předoperační přípravy nebudete schopný operačního výkonu a nebudeme vás moci operovat.

Na oddělení 29B se nachází jeden nadstandardní pokoj se samostatným sociálním zařízením. Dále pak jeden nadstandardní pokoj se samostatným sociálním zařízením, jeden dvoulůžkový a čtyři čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Přejete-li si rezervovat nadstandardní pokoj, nahlaste tuto žádost předem – již při objednání k operaci. Přesto se může stát, že bude již tento nadstandardní pokoj na požadovaný termín rezervován jiným pacientem. Při odkladu operace vám budeme vděční, když zrušíte i rezervaci nadstandardního pokoje na telefonním čísle 588 443 537 (7 – 15 hod.).

Návštěvní hodiny jsou ve všední den od 15.00 – 16.30 hod., v neděli a během svátků v dopoledních hodinách 10.00 – 11.30 hod. a od 15.00 – 17.00 hod. v hodinách odpoledních. Na nadstandardním pokoji jsou povoleny návštěvy během dne nepřetržitě.

Vizity ošetřujícího lékaře probíhají každé ráno v 7.00 hod., odpoledne mezi 17.00 – 18.00 hod. vykonává vizitu službu konající lékař. Na oddělení 29B se koná dvakrát týdně vizita s vedoucím lékařem oddělení. Každou středu a pátek se pak koná „velká vizita“ za účasti přednosty kliniky, primáře a vrchní sestry a celého lékařského a ošetřovatelského týmu.

Délka hospitalizace našich pacientů se pohybuje v rozmezí 2 – 5 dní v závislosti na druhu operace a zdravotního stavu pacienta v pooperačním období. Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

 • Endoprotéza hlezna, ztužení kloubu v oblasti hlezna: 4 – 5 dní
 • Deformity předonoží: 3 dny
 • Kostní ostruhy v oblasti paty: 3 dny
 • Osteotomie v oblasti kolene: 5 dní
 • Miniinvazivní operace: 2 dny

Od půlnoci před plánovaným výkonem již nesmíte jíst, pít, a pokud jste kuřák, nesmíte kouřit. Hygienická péče o celé tělo je samozřejmostí a to jak den před operací, tak i ráno. Na těle nesmíte mít před operačním výkonem žádné šperky, piercing. Ženy nesmí mít nalakované či gelové nehty a to jak na horních, tak i dolních končetinách.

Všechny pokyny vám sdělí a vysvětlí ošetřovatelský personál, takže nemusíte mít strach, že nebudete něco vědět nebo něčemu rozumět.

Každému pacientovi po operaci sdělí ošetřující lékař nebo operatér informace o průběhu operace a následném režimu.

Některé výkony jsou spojeny s následným užíváním speciální medikace nebo s použitím ortopedických pomůcek. Nejčastěji se jedná o francouzské hole nebo sádrovou fixaci po operaci. O způsobu a délce používání vás bude informovat lékař.

O termínu a čase propuštění vás bude včas informovat ošetřující lékař. Pacienti jsou zpravidla propuštěni do domácího ošetření, nejčastěji v doprovodu příbuzných. Pokud si nezajistíte individuální odvoz, na území okresu Olomouc je možné domluvit odvoz sanitním vozem. Dopravu sanitkou mimo okres Olomouc zdravotní pojišťovny nehradí, proto je možné sanitku objednat pouze za přímou úhradu pacientem.

Při odchodu z kliniky obdržíte recepty na léky, které si můžete vyzvednout v lékárně FN Olomouc.

Při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, která obsahuje veškeré potřebné informace ohledně dalšího režimu a také termín následující kontroly. Kontrola standardně probíhá v rozpětí 7 -13 dnů od operace u lékaře, který vás operoval. Součástí kontroly je odstranění stehů a podání informací o další péči. Ta často zahrnuje pooperační rehabilitaci. Je proto vhodné, když si předem rezervujete termín v kterémkoliv jemu dostupném rehabilitačním zařízení.