Po operaci TEP

Nejdříve za 3 měsíce po operaci.

O podpažních berlích budete chodit cca 14 dnů a potom 2-3 měsíce o holích francouzských. Vše na základě indikace lékaře.

Co se týká sportování, doporučujeme lehký rekreační sport (plavání, jízdu na kole, méně náročnou turistiku…) nejdříve po 6 měsících od operace. I po tomto období se musíte vyvarovat prudšího běhu, skoků, kontaktních sportů a činností, kde hrozí nekontrolovatelný pád. Dále se vyhýbejte kleku a dřepu. Jakékoli sportovní aktivity raději konzultujte s lékařem.

Do sauny můžete nejdříve po třech měsících od operace. To samé platí i v případě návštěvy veřejných plaveckých stadionů.

Pokud chcete podniknout cestu letadlem, přihlaste se do aplikace MyTep.

Zpočátku doporučujeme zdrženlivost v oblasti intimního života. Vždy je nejdůležitější ohleduplnost partnera a výběr vhodných poloh. Z pohledu náhrady kyčelního kloubu považujeme za vhodné tyto polohy: pro ženy poloha na zdravém boku s polštářem mezi koleny nebo na zádech s nataženou operovanou dolní končetinou a pokrčenou zdravou končetinou, popř. poloha zezadu vkleče na všech čtyřech končetinách. U mužů je vhodná poloha na zádech. Doporučujeme se vyvarovat přímého zatížení váhou partnera na operovaný kloub.

První 3 měsíce po operaci se považují za kritické období zejména z důvodu infekce a luxace (vykloubení) kloubu. Mezi příznaky infekce kloubní náhrady patří nepřiměřená bolest zvláště v klidu či v noci, zvýšená teplota, zarudnutí, pocit horkosti, prosáknutí či výtok z rány. V tomto období proto doporučujeme každou, třeba i běžnou infekci konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Po ostatních operačních výkonech

Když se v časném pooperačním období vyskytne v oblasti operační rány kterýkoliv z uvedených problémů:

  • narůstající bolest
  • zarudnutí
  • otok
  • výtok z rány
  • nebo zvýšení tělesné nebo místní teploty ve spojení s některým z výše uvedených příznaků

BEZ VÁHÁNÍ se dostavte na ambulanci naší kliniky, nejlépe po telefonické domluvě času:

  • v pracovní dny od 7:00 – 15:00 na tel.: 588 445 159.
  • mimo pracovní dny a v době pohotovostní služby na Oddělení urgentního příjmu.