Členění kliniky

Ambulantní část

Všeobecná ambulance pro dospělé: Po až Pá 8 – 15 hod.
Dětská ambulance všeobecná: Po, Út, Čt, Pá od 8 – 15 hod. po předchozím objednání
SONO kyčlí novorozenců: Po, Út, Čt, Pá 8 – 10 hod. po předchozím objednání

K vyšetření je nutné se předem objednat. Kontakty naleznete v sekci Jak se objednat. Akutní stavy řešíme průběžně. Čas objednávky je pouze orientační, protože průchodnost ambulancí je ovlivněna nejen akutními případy, ale také závažností klinických diagnóz.

Lůžková část

Klinika má 56 lůžek - 2 standardní oddělení, jednotku intenzivní péče (JIP) a detašované pracoviště - lůžkové oddělení 29C, které se nachází ve druhém patře budovy Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc.

Na oddělení 29A, které najdete v 3. nadzemním podlaží, je 9 pokojů s 26 lůžky. Na oddělení 29B, které se nachází v 2. nadzemním podlaží, je 6 pokojů s 18 lůžky. Na každém oddělení je jeden pokoj nadstandardní, který je vybaven sociálním zařízením, elektrickým polohovacím lůžkem, telefonem, chladničkou a televizí.

Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče (JIP), která má 6 lůžek. Na tuto jednotku jsou umístěni pacienti po velkých operačních výkonech nebo v případě, že to vyžaduje jejich zdravotní stav po operaci, eventuálně v průběhu hospitalizace.

S připomínkami a dotazy se, prosím, obracejte na vedoucího lékaře oddělení nebo ambulance. V případě, že budete chtít sdělit své poznatky vedení kliniky, obraťte se na koordinačního pracovníka naší kliniky.

Dětská ortopedie

Dětská ortopedie zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou péči u dětských pacientů. Hospitalizace dětských pacientů je zajištěna na Dětské klinice FN Olomouc. Dětská ortopedie ve spolupráci s Dětskou klinikou FN Olomouc poskytuje konzervativní i operační terapii vrozených a získaných vad pohybového aparátu, operační léčbu neurogenního postižení, operační léčbu a další sledování u benigních kostních i měkkotkáňových tumorů, léčí kostní a kloubní záněty dětského věku. Velká pozornost je věnována dispenzarizaci a léčbě onemocnění kyčlí dětského věku a také konzervativní terapii skolióz. Nedílnou součástí je řešení posttraumatických stavů pohybového aparátu v dětském věku.