Informace pro pacienty

Informace o průběhu a délce hospitalizace, předoperačním a pooperačním režimu a propuštění se mírně liší podle operace, která pacienty čeká. Podrobnosti proto najdete v sekcích našich specializovaných operačních týmů. Přečtěte si rovněž všeobecné informace k hospitaliaci pro pacienty FN Olomouc.