Artroskopické operace

Specializujeme se na sportovní ortopedii a traumatologii, tedy obory, jejichž nedílnou součástí je artroskopie. Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s nitrokloubním poraněním kolenního a ramenního kloubu. Samozřejmostí jsou ošetření stabilizačního aparátu a ostatních měkkých tkání kolene, dále rekonstrukční a stabilizační výkony na ramenním kloubu. Specializujeme se také na sportovní problematiku kyčelního kloubu a artroskopické ošetření lokte, zápěstí, hlezna a paty.

Co je to artroskopie?

Jedná se o moderní operační metodu, která je v ortopedii stále intenzivněji využívána. Při této technice se do kloubu proniká prostřednictvím drobných řezů, jimiž se zavádí optika a potřebné operační nástroje. Řezy jsou velké zhruba 1 cm a obvykle jsou dva nebo tři, někdy i více. Jde tedy o miniinvazívní způsob ošetřování kloubů, který má několik nesporných výhod pro pacienty:

 • minimální zásah do integrity zdravých tkání kloubu,
 • nižší pooperační bolest,
 • kratší doba hospitalizace,
 • menší riziko infekce,
 • významný kosmetický efekt.

Operace probíhají ve většině případů v celkové anestezii a řadí se spíše mezi kratší operační výkony.

PRŮVODCE PACIENTA

K příjmu je nutné mít:

 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • výsledky aktuálních předoperačních vyšetření zajištěných praktickým lékařem dle našich požadavků,
 • vyplněné souhlasy, které obdržíte v ambulanci při stanovení termínu operace (důkladně pročtěte, pokud nebudete něčemu rozumět, vysvětlíme Vám vše v den Vašeho přijetí),
 • doklad o vystavení pracovní neschopnosti, pokud vám byl vystaven,
 • léky, které pravidelně užíváte (musí být v originálním balení),
 • spreje, masti, dýchací přístroje a speciální pomůcky, které užíváte,
 • v případě, že jste diabetik, nezapomeňte na průkaz diabetika,
 • hygienické potřeby, župan, pyžamo, pevné přezůvky a berle (v případě operace dolní končetiny).

Doma prosím ponechte cennosti a šperky.

Přijetí na kliniku probíhá vždy jeden den před plánovaným výkonem z důvodů předoperační přípravy. Ve stanovený den se dostavíte na naši kliniku:

 • ve všední dny na ambulanci ortopedické kliniky mezi 7:30 – 9:00
 • o víkendech a o svátcích na lůžkové oddělení 29B ve druhém patře Ortopedické kliniky okolo 14:00.

Poté, co budete odesláni z ambulance k přijetí na oddělení, ujme se vás naše příjmová sestra, která s vámi sepíše veškerou dokumentaci, nutnou k vaší hospitalizaci. Dále vás seznámí s oddělením a uloží na lůžko.

Lékař ověří vaši kompletní zdravotní dokumentaci a posoudí, zda jste dle předoperačních vyšetření schopen/a výkonu. Pokud bude vše v pořádku, lékař vás po krátkém rozhovoru a nezbytném vyšetření přijme k hospitalizaci.

Berte prosím na vědomí, že bez kompletního a pečlivého předoperačního vyšetření a bez řádné předoperační přípravy nebudete schopný operačního výkonu a nebudeme Vás moci operovat.

Na oddělení 29 B se nachází jeden nadstandardní pokoj se samostatným sociálním zařízením. Dále pak dvou a čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Přejete-li si rezervovat nadstandardní pokoj, nahlaste tuto žádost předem – již při objednání k operaci. Přesto se může stát, že bude již nadstandardní pokoj na požadovaný termín rezervován jiným pacientem.
Cena nadstandardního pokoje činí 800,- Kč/noc.

Při odkladu operace budeme vděční, když zrušíte i rezervaci nadstandardního pokoje na telefonním čísle 588 443 537 (7 – 15 hod).

Návštěvní hodiny jsou ve všední den od 15.00 – 16.30 hod., v neděli a během svátků v dopoledních hodinách 10.00 – 11.30 hod. a od 15.00 – 17.00 hod. v hodinách odpoledních. Na nadstandardním pokoji jsou povoleny návštěvy během dne nepřetržitě.

Vizity ošetřujícího lékaře probíhají každé ráno v 7.00 hod., odpoledne mezi 17.00 – 18.00 hod. vykonává vizitu službu konající lékař. Na oddělení 29B se koná dvakrát týdně vizita s vedoucím lékařem oddělení. Každou středu a pátek se pak koná „velká vizita“ za účasti přednosty kliniky, primáře a vrchní sestry a celého lékařského a ošetřovatelského týmu.

Délka hospitalizace našich pacientů se pohybuje v rozmezí 2 – 4 dnů v závislosti na typu operace a zdravotním stavu pacienta v pooperačním období.

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

 • prostá artroskopie kolene: 2 – 3 dny,
 • rekonstrukční artroskopie kolene: 3 dny,
 • prostá a rekonstrukční artroskopie ramene: 2 – 3 dny,
 • artroskopie kyčle: 3 dny,
 • artroskopie menších kloubů: 2 – 3 dny.

Od půlnoci před plánovaným výkonem již nesmíte jíst, pít, a pokud jste kuřák, nesmíte kouřit. Hygienická péče o celé tělo je samozřejmostí a to jak den před operací, tak i ráno. Na těle nesmíte mít před operačním výkonem žádné šperky, piercing. Ženy nesmí mít nalakované či gelové nehty a to jak na horních, tak i dolních končetinách.

Všechny pokyny vám sdělí a vysvětlí ošetřovatelský personál, takže nemusíte mít strach, že nebudete něco vědět nebo něčemu rozumět.

Každému pacientovi po operaci sdělí ošetřující lékař nebo operatér informace o průběhu operace a následném režimu. Některé výkony jsou spojeny s následnou rehabilitací, s užíváním speciální medikace nebo s použitím ortopedických pomůcek (berle, ortézy). O způsobu a délce používání informuje lékař.

Rovněž vás bude, a to již od počátku vaší hospitalizace, navštěvovat edukační sestra, která vám velmi podrobně a opakovaně vysvětlí vše, co se s vámi bude dít a vše, co vás v následujícím období čeká. Zodpoví vám všechny vaše dotazy.

O termínu a čase propuštění vás bude včas informovat ošetřující lékař. Pacienti jsou zpravidla propuštěni do domácího ošetření, nejčastěji v doprovodu příbuzných. Pokud si nezajistíte individuální odvoz, na území okresu Olomouc je možné domluvit odvoz sanitním vozem. Dopravu sanitkou mimo okres Olomouc zdravotní pojišťovny nehradí, proto je možné sanitku objednat pouze za přímou úhradu pacientem.

Při odchodu z kliniky obdržíte recepty na léky, které si můžete vyzvednout v nemocniční lékárně. Při propuštění obdržíte také propouštěcí zprávu, která obsahuje veškeré potřebné informace ohledně dalšího režimu a také termín následující kontroly. Kontrola standardně probíhá v rozpětí 7-13 dnů od operace u lékaře, který vás operoval. Součástí kontroly je odstranění stehů a podání informací o další péči. Ta často zahrnuje pooperační rehabilitaci. Je proto vhodné, když si předem rezervujete termín v kterémkoliv dostupném rehabilitačním zařízení.