Endoprotetické operace

Provádíme veškeré spektrum operací spojených s náhradou kyčelního, kolenního a ramenního kloubu. Poskytujeme komplexní péči o pacienty s těžkým postižením těchto kloubů. Snažíme se o zahájení časné rehabilitační péče bezprostředně po operačním výkonu.

Co je to endoprotéza?

Jedná se o kloubní náhradu vyrobenou z moderních a trvanlivých materiálů. Princip operace spočívá v odstranění nemocí či úrazem nenávratně poškozených kloubních ploch a jejich nahrazení umělým kloubem. Na našem pracovišti implantujeme několik typů endoprotéz, které se liší materiálem, z něhož jsou vyrobeny a způsobem upevnění endoprotézy ke kostnímu lůžku. K dispozici máme endoprotézy cementované, bezcementové a hybridní (jedna komponenta je cementovaná, druhá ne). Typ endoprotézy volíme cíleně tak, aby přinesla konkrétnímu pacientovi maximální užitek. Cílem je odstranění nebo alespoň podstatné zmírnění bolesti a zlepšení funkce kloubu. Současně se snažíme o minimální zásah do okolních zdravých tkání těla. Operace probíhají v celkové nebo tzv. svodné (epidurální) anestezii a řadí se mezi delší operační výkony. Samozřejmostí je naše snaha o co nejnižší výskyt možných pooperačních komplikací, které se mohou vyskytnout u každého operačního výkonu.

 

K příjmu je nutné mít:

 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • výsledky aktuálních předoperačních vyšetření zajištěných praktickým lékařem dle našich požadavků,
 • vyplněné souhlasy, které obdržíte v ambulanci při stanovení termínu operace (důkladně pročtěte, pokud nebudete něčemu rozumět, vysvětlíme vám vše v den vašeho přijetí),
 • doklad o vystavení pracovní neschopnosti, pokud vám byl vystaven,
 • léky, které pravidelně užíváte (musí být v originálním balení),
 • spreje, masti, dýchací přístroje a speciální pomůcky, které užíváte,
 • pokud jste diabetik, nezapomeňte na průkaz diabetika,
 • dále si přibalte hygienické potřeby, župan, pyžamo. Velmi důležitá je obuv, kterou budete používat po operaci při chůzi o berlích. Eliminujete tak výrazně riziko pádu, které Vám hrozí. 

Doma prosím ponechte cennosti a šperky.

Přijetí na kliniku probíhá vždy jeden den před plánovaným výkonem, pokud lékař neurčí jinak, a to z důvodu předoperační přípravy. Ve stanovený den se dostavíte na naši kliniku:

 • ve všední dny na ambulanci ortopedické kliniky mezi 7.30 – 9.00 hodin
 • o víkendech a o svátcích na lůžkové oddělení 29A v 3. nadzemním podlaží ortopedické kliniky kolem 14.00 hodin.

Lékař ověří vaši kompletní zdravotní dokumentaci a posoudí, zda jste dle předoperačních vyšetření schopen/a výkonu. Pokud bude vše v pořádku, lékař vás po krátkém rozhovoru a vyšetření přijme k hospitalizaci.  Ošetřovatelský personál vás seznámí s oddělením a uloží na lůžko.

Berte prosím na vědomí, že bez kompletního a pečlivého předoperačního vyšetření a bez řádné předoperační přípravy nebudete schopný operačního výkonu a nebudeme Vás moci operovat.

Na oddělení 29 A se nachází jeden nadstandardní pokoj se samostatným sociálním zařízením, dále pak dvou a čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Přejete-li si rezervovat nadstandardní pokoj, nahlaste tuto žádost předem – již při objednání k operaci. Přesto se může stát, že bude již tento nadstandardní pokoj na požadovaný termín rezervován jiným pacientem.

Při odkladu operace budeme vděční, když zrušíte i rezervaci nadstandardního pokoje na telefonním čísle 588 443 536 (7.00 – 15.00 hodin).
Cena nadstandardního pokoje činí 800,- Kč/noc.

Návštěvní hodiny jsou ve všední den od 15.00 – 16.30 hod., v neděli a během svátků v dopoledních hodinách 10.00 – 11.30 hod. a od 15.00 – 17.00 hod. v hodinách odpoledních. Na nadstandardním pokoji jsou povoleny návštěvy během dne nepřetržitě.

Návštěvy na naší JIP jsou povolené pouze se souhlasem lékaře.

Vizity ošetřujícího lékaře probíhají každé ráno v 7.00 hod., odpoledne mezi 17.00 – 18.00 hod. vykonává vizitu službu konající lékař. Každou středu ráno se koná vizita za přítomnosti vedoucího lékaře týmu a každé pondělí a pátek „velká vizita“ za účasti přednosty kliniky, primáře a vrchní sestry a celého lékařského a ošetřovatelského týmu.

Délka hospitalizace našich pacientů se pohybuje v rozmezí 3 – 5 dnů v závislosti na typu operace a zdravotním stavu pacienta v pooperačním období.

Od půlnoci před plánovaným výkonem již nesmíte jíst, pít, a pokud jste kuřák, nesmíte kouřit. Hygienická péče o celé tělo je samozřejmostí a to jak den před operací, tak i ráno. Na těle nesmíte mít před operačním výkonem žádné šperky, piercing. Ženy nesmí mít nalakované či gelové nehty a to jak na horních, tak i dolních končetinách.

Všechny pokyny vám budou sděleny a vysvětleny ošetřovatelským personálem, takže nemusíte mít strach, že nebudete něco vědět, či něčemu rozumět.

Ošetřující lékař nebo operatér vám po operaci sdělí informace o průběhu operace a následném režimu. Rovněž vás bude, a to již od počátku vaší hospitalizace, navštěvovat edukační sestra, která vám velmi podrobně a opakovaně vysvětlí vše, co se s vámi bude dít a vše, co vás v následujícím období čeká. Zodpoví všechny vaše dotazy.

Po operaci budete převezeni na JIP (jednotku intenzívní péče) kliniky, kde budete po nezbytně nutnou dobu pod intenzivním dohledem.

Pokud to váš zdravotní stav dovolí, budete z JIP převezeni na standardní lůžkové oddělení. S postupnou rehabilitací začnete pod vedením zkušeného fyzioterapeuta již na JIP a dále pak budete každodenně pokračovat na lůžkovém oddělení tak, aby byla zajištěna hybnost operovaného kloubu a správná chůze o berlích.

Pro maximální efekt provedené operace je nezbytné v intenzívní rehabilitaci započaté na naší klinice pokračovat. Propuštění – překlad do zařízení následné péče probíhá 3 – 5 dnů po operaci, zpravidla kolem 10.00 hodin. Naše klinika zajišťuje odborně řízenou rehabilitační péči v těchto rehabilitačních zařízeních:

OLÚ Darkov, RÚ Hrabyně, RHB odd. FNOL, OLÚ Čeladná. Podrobnosti o lázeňských zařízeních najdete ZDE.

Pokud máte zájem o rehabilitaci, je ve vaší režii, nebo na vašem praktickém lékaři zajištění rezervace ve vybraném rehabilitačním – lázeňském zařízení. Termín propuštění – překladu vám sdělí ortoped již při objednání k operaci.

Další možností je také vaše propuštění do domácí péče a individuální ambulantní rehabilitace.

Při propuštění z naší kliniky obdržíte propouštěcí zprávu, která obsahuje veškeré potřebné informace ohledně dalšího režimu a také termín následující kontroly. Kontrola standardně probíhá v rozpětí 6 – 12 týdnů od operace u lékaře, který vás operoval, pokud situace nevyžaduje jiný postup. Při kontrole bude proveden rentgenový snímek operovaného kloubu a dostanete informace o další péči.