Termíny na rok 2020: Edukační setkání před plánovanou operací – totální endoprotéza kolenního a kyčelního kloubu

15. 11. 2019

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do naší péče. Snahou nás všech je poskytnout vám co nejkvalitnější péči a pomoci vám navrátit a upevnit vaše zdraví. Často se stává, že pacient nemá dostatek informací a neví, co je potřeba si před operací zajistit, co ho v nejbližších dnech po operaci čeká, které kompenzační pomůcky jsou pro něj nejvhodnější, jak bude probíhat rehabilitace a které lázeňské či rehabilitační zařízení si může vybrat. Rovněž si klade otázku, jak operační výkon ovlivní jeho život po propuštění z nemocnice. Proto bychom vás chtěli pozvat na setkání s odborným personálem Ortopedické kliniky FN Olomouc, který vám před plánovaným výkonem může odpovědět na všechny otázky, podá vyčerpávající informace a odstraní vaši nejistotu a možné obavy z operace.

Místo konání: Ortopedická klinika (budova S), Stážovna (přízemí vpravo)

Termíny (vždy ve 14.00 hodin)

  • 10. 3. 2020 (zrušeno)
  • 2. 6. 2020 (zrušeno)
  • 8. 9. 2020 (zrušeno)
  • 10. 11. 2020 (zrušeno)