Fakultní nemocnice Olomouc vyhlásila zákaz návštěv

27. 10. 2021

S platností od 28. 10. 2021 do odvolání se zakazují návštěvy pacientů na všech pracovištích lůžkové péče, s výjimkou, o které rozhodne ošetřující lékař pacienta, konkrétně s výjimkou návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností a návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Návštěvu lze připustit pouze za těchto podmínek:

a) Osoba navštěvující pacienta nejeví známky onemocnění COVID-19 a splňuje následující podmínky:

 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní (dokládá certifikátem) od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • absolvování PCR testu k průkazu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny, od 1. 11. 2021 nejdéle před 3 dny (dokládá certifikátem), nebo
 • absolvování antigenního testu na přítomnosti antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami, od 1. 11. 2021 nejdéle před 24 hodinami (dokládá certifikátem) nebo
 • před vstupem nebo při vstupu na oddělení si provede vlastní antigenní test k průkazu SARS-CoV-2 určený pro testování laiky a předloží negativní výsledek, nebo
 • osoba předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu provedeného nejdéle před 24 hodinami v rámci povinného testování zaměstnanců nebo ve školském zařízení dle jiného mimořádného opatření MZČR (dokládá se čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele/školy), nebo
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, ukončila izolaci, od prvního laboratorního průkazu onemocnění neuplynulo více než 180 dní.

b) Po dobu návštěvy používá osobní ochranný prostředek dýchacích cest, tj. minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při dodržení režimových opatření:

 • doba návštěv 14.00 - 16.30 hodin nebo individuálně po dohodě s ošetřujícím lékařem (návštěva trvá nejvýše 30 minut, s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění),
 • každá osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 nebo nařízenou karanténu v souvislosti s tímto onemocněním,
 • návštěvy se v jeden čas účastní pouze jedna osoba,
 • návštěva dětí do 10 let pouze se svolením ošetřujícího lékaře,
 • pokud návštěva vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo je v karanténě, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna,
 • návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou.

Přítomnost třetí osoby při porodu lze připustit pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 • porodu se účastní pouze jedna třetí osoba,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí analogicky stejným opatřením uvedeným v oddílu věnovaném návštěvám.