Endoprotetické operace

Provádíme veškeré spektrum operací spojených s náhradou kyčelního, kolenního a ramenního kloubu. Poskytujeme komplexní péči o pacienty s těžkým postižením těchto kloubů. Snažíme se o zahájení časné rehabilitační péče bezprostředně po operačním výkonu.

Co je to endoprotéza?

Jedná se o kloubní náhradu vyrobenou z moderních a trvanlivých materiálů. Princip operace spočívá v odstranění nemocí či úrazem nenávratně poškozených kloubních ploch a jejich nahrazení umělým kloubem. Na našem pracovišti implantujeme několik typů endoprotéz, které se liší materiálem, z něhož jsou vyrobeny a způsobem upevnění endoprotézy ke kostnímu lůžku. K dispozici máme endoprotézy cementované, bezcementové a hybridní (jedna komponenta je cementovaná, druhá ne). Typ endoprotézy volíme cíleně tak, aby přinesla konkrétnímu pacientovi maximální užitek. Cílem je odstranění nebo alespoň podstatné zmírnění bolesti a zlepšení funkce kloubu. Současně se snažíme o minimální zásah do okolních zdravých tkání těla. Operace probíhají v celkové nebo tzv. svodné (epidurální) anestezii a řadí se mezi delší operační výkony. Samozřejmostí je naše snaha o co nejnižší výskyt možných pooperačních komplikací, které se mohou vyskytnout u každého operačního výkonu.

PRŮVODCE PACIENTA

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.