Jakou péči poskytujeme

Ortopedická klinika poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s nemocemi a vadami pohybového aparátu, včetně selektivní úrazové chirurgie.

Provádíme:

  • diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, přičemž je zajištěna návaznost na laboratorní segment, ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, scintigrafii, pozitronovou emisní tomografii (PET),
  • terapii dětských ortopedických a traumatologických afekcí, včetně řešení poúrazových stavů
  • implantace kloubních náhrad, včetně unikondylárních náhrad, revizních a rekonstrukčních operací,
  • léčbu statických vad a deformit dolních končetin,
  • terapii pakloubů,

  • komplexní terapii nitrokloubních poranění, včetně mozaikové plastiky kloubních ploch, sutury menisků, artroskopicky asistovaných náhrad předního a zadního zkříženého vazu, artroskopických stabilizací ramenního kloubu, pately apod.,
  • vybrané operace na ruce a revmatochirurgické výkony,
  • léčbu benigních nádorů pohybového aparátu a hrozících/patologických zlomenin s výjimkou oblastí páteře a pánve,
  • terapii nespecifických kloubních a kostních infekcí.

Rozsah péče je limitován kapacitními možnostmi kliniky.

poslední aktuality

Další aktuální zprávy o chystaných akcích a jiné informace najdete na stránce aktualit.

Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc testuje nový zákrokový ...

Výrazné zkrácení čekacích dob, uvolnění kapacity operačních sálů, zvýšení komfortu a kvality poskytované péče. Jednoznačně pozitivní zkušenosti přinesl...

VÍCE ZDE

Ortopedická klinika má k dispozici nový zákrokový sál

Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc může využívat nový zákrokový sál, který vznikl adaptací prostor v prvním nadzemním podlaží. Zhotovitelská...

VÍCE ZDE

Nová operační technika pomáhá ortopedům Fakultní nemocnice Olomouc nav...

Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc patří ke dvěma artroskopickým pracovištím v republice, která využívají novou operační techniku pro léčbu...

VÍCE ZDE

Termíny na rok 2019: Edukační setkání před plánovanou operací – totáln...

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do naší péče. Snahou nás všech je poskytnout vám co nejkvalitnější péči a pomoci vám...

VÍCE ZDE

DALŠÍ AKTUALITY ZDE

Vedení ortopedické kliniky

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
tel.: (+420) 588 44 35 39
e-mail: jiri.gallo@fnol.cz

Zástupce přednosty pro lékařskou péči:

MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
tel.: (+420) 588 44 35 39
e-mail: petr.kaminek@fnol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Petra Poulíková
tel.: (+420) 588 44 35 39
e-mail: petra.poulikova@fnol.cz

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2019. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.